Mô hình độc đáo của ông Đoàn Văn Khanh: Kết hợp nuôi rắn và trồng cây ăn trái


Mô hình độc đáo của ông Đoàn Văn Khanh: Kết hợp nuôi rắn và trồng cây ăn trái

 

Mô hình thí điểm kết hợp nuôi rắn với trồng cây ăn trái của ông Tư Khanh có hai điểm chú ý: Một là, thí điểm đưa rắn vào nuôi trong vườn cây ăn trái khi vùng Kim Sơn – Vĩnh Kim và các xã xung quanh chưa ai làm. Hai là, tạo ra sản phẩm “đặc sản rắn” giá trị cao nhưng không ảnh hưởng môi trường. Tiếp tục đọc

Advertisements

Rắn ri cá


RẮN RI CÁ

RẮN RI CÁ - Homalopis buccata

RẮN RI CÁ - Homalopis buccata

Homalopis buccata (Linnaeus, 1758)

Coluber buccata Linnaeus

Họ: Rắn nước Colubridae

Bộ: Có vảy Squamata Tiếp tục đọc