RẮN HỔ NGỰA – RẮN SỌC DƯA – RẮN RỒNG


Rắn hổ ngựa hay còn có tên gọi khác là rắn sọc dưa. Hình anh sau đây sẽ góp phần giúp nhận dạng loài rắn nầy. Rất hung dữ khi sinh sản.

Elaphe Radiata (Copperhead Rat Snake) - Rắn Hổ Ngựa (Rắn Sọc Dưa - Rắn Rồng)

Elaphe Radiata (Copperhead Rat Snake) - Rắn Hổ Ngựa (Rắn Sọc Dưa - Rắn Rồng)

Tên gọi: Rắn Hổ Ngựa
Tên gọi khác: Rắn Sọc Dưa, Rắn rồng
Tên khoa học: Elaphe Radiata hay Copperhead Rat Snake

Rắn Hổ Ngựa - Rắn Sọc Dưa

Rắn Hổ Ngựa - Rắn Sọc Dưa - Rắn Rồng

Thế tấn công rắn hổ ngựa - rắn sọc dưa

Thế tấn công rắn hổ ngựa - rắn sọc dưa - rắn rồng

 RẮN HỔ NGỰA – RẮN SỌC DƯA NGUỒN NHẬN DẠNG RẮN HỔ NGỰA

Rắn Hổ Ngựa, trong dân gian có câu nói về loại rắn nầy: (vào nhà là Rắn Rồng ra đồng là Rắn Hổ Ngựa” nó di chuyển rất nhanh và thích ăn thịt chuột nên đôi khi chúng hay lân la vào các nhà kho để tìm chuột.

Phân bố của Rắn Hổ Ngựa (Rắn Sọc Dưa, Rắn Rồng)

 Nguồn Phân bố của Rắn Hổ Ngựa (Rắn Sọc Dưa, Rắn Rồng)

Hình ảnh Rắn Hổ Ngựa (Rắn Rồng, Rắn Sọc Dưa)

This slideshow requires JavaScript.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s